یکی از تحریم‌های حوزه تکنولوژی برداشته شد
۱۷ دی
بازگشت به بالا