ائتلاف 19 شرکت‌ فناوری و امنیتی دنیا برای مبارزه با حملات باج‌افزاری

پاورتل/ نوزده شرکت امنیتی، فناوری و غیرانتفاعی شامل مایکروسافت و مک‌آفی از تشکیل یک ائتلاف برای…