کالبدشکافی پلی استیشن ۵ و کنترلر دوال‌سنس توسط iFixit

پاورتل/ iFixit پلی استیشن ۵ و دوال‌سنس را کالبدشکافی کرد و جزئیات بیشتری از درون کنسول…