هیوندای - پاورتل

Showing all 13 results

شارژر همراه هیوندای مدل MPB35 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB25 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB40 ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB45 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB55 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB30 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB22 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه هیوندای مدل MPB15 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

بازگشت به بالا