اسپیس ایکس ۵۷ ماهواره اینترنتی به مدار زمین فرستاد
۱۸ مرداد
بازگشت به بالا