شارژ بی‌سیم دستگاه‌های الکترونیکی زیر آب با کمک امواج فراصوت

بررسی پژوهشگران کره جنوبی نشان می‌دهد که می‌توان از امواج فراصوت برای شارژ بی‌سیم دستگاه‌های الکترونیکی…