انتخاب الکترونیک، واحد پیشرو در حوزه کیفیت و نوآوری شناخته شد

تندیس زرین اجلاس ملی تقدیر از واحدهای پیشرو در حوزه کیفیت و نوآوری به معاونت کیفیت…

برگ زرین جدید در کارنامه افتخارات انتخاب الکترونیک

پاورتل/رئیس هیئت مدیره گروه توسعه سرمایه‌گذاری پاورتل به نمایندگی از هلدینگ لوازم خانگی این مجموعه (پاورتل…