اندروید 13 چهار سبک مختلف ارائه می‌کند

قابلیت تم پویای اندروید ۱۲ با نام رمز Monet، یکی از قابلیت‌های برجسته‌ی اضافه‌شده به این…

اندروید 13 برای ایجاد تم پویا چهار سبک مختلف را ارائه می‌کند

قابلیت تم پویا که یکی از بزرگترین ویژگی‌های اندروید ۱۲ است و با نام رمز monet…

اندروید 13 انتقال فایل‌های رسانه‌ای و اسکن کدهای QR را آسان‌تر می‌کند

بر اساس گزارش‌های جدید، اندروید ۱۳ قابلیتی خواهد داشت که اجازه می‌دهد با ضربه زدن یا…