مایکروسافت مذاکراتی با بانجی در مورد خریداری این استودیو داشته است
۲۴ شهریور
بازگشت به بالا