دسترسی کاربران ایرانی خارج از کشور به برخی سامانه‌های بانکی قطع شد

بانک مرکزی در جدید‌ترین تصمیم برای جلوگیری از حملات سایبری، دستور به قطع دسترسی ایرانیان به…

رئیس بانک مرکزی ایران: در سال جدید ارز دیجیتال ملی جایگزین اسکناس می‌شود

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، اخیراً گفته است در سال جدید و پس از انتشار…