گزارشی هولناک؛ دستگاه‌ های اینترنتی بیمارستان‌‌ها براحتی قابل هک هستند

بر اساس گزارش جدید شرکت امنیت سایبری Cynerio بیش از نیمی از دستگاه‌های متصل به اینترنت…

حملات سایبری به بیمارستان‌های جهان افزایش یافت

پاورتل/ طبق گزارشی جدید با شیوع ویروس کرونا تعداد حملات سایبری به بیمارستان ها افزایش یافته…