جاسوسی از گوشی کاربران از طریق آسیب‌پذیری اینستاگرام

پاورتل/ محققان امنیتی آسیب پذیری را در اینستاگرام شناسایی کرده‌اند که به هکرها امکان جاسوسی از…