قابلیت‌های جستجوی مایکروسافت با کمک سرویس Graph ارتقا می‌یابد

پاورتل/ مایکروسافت بهینه‌سازی‌های متنوعی را روی قابلیت‌های سرویس Microsoft Graph انجام داده است. این شرکت در…