هوش مصنوعی چگونه به بهبود جستجو کمک می‌کند؟

پاورتل/ هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به بهبود الگوهای جستجو به‌ویژه در موتورهای جستجویی مثل گوگول…