سختگیری‌های تازه چین برای خروج داده‌های کاربران از این کشور

وزیر صنعت چین دیروز خواستار تقویت مدیریت تبادل داده میان مرزی و کنترل نحوه انتقال انبوه…

مایکروسافت طی دو سال چقدر برای محققان امنیتی دست به جیب شده است؟

پاورتل/ مایکروسافت از جولای ۲۰۲۰ تاکنون، به ۳۴۱ محقق امنیتی برای پیدا کردن باگ در محصولات…

مایکروسافت به جلسات مجازی بر اساس زبان بدن شرکت‌کننده‌ها امتیاز می‌دهد

کلیک/ مایکروسافت حق ثبت اپلیکیشنی را به نام خود دریافت کرده ایت که با کمک هوش…