امکان ردیابی خرخر به ساعت های فیت بیت اضافه می‌شود

کلیک/ فیت‌بیت قصد دارد بزودی امکان ردیابی خرخر را به ساعت‌های هوشمند خود بیاورد. این ویژگی…