تاثیر خشونت بازی‌های ویدئویی بر بازی‌بازان رد شد

پاورتل/ به تازگی نتیجه‌ی یک پژوهش ۱۰ ساله بر رفتار بازی‌بازان منتشر شده است که نشان…