اینستاگرام حساب ارسال‌کنندگان پیام‌های آزار دهنده را برای همیشه مسدود می‌کند

پاورتل/ اینستاگرام از اتخاذ رویکردی جدی‌تر با آزار و اذیت در این شبکه اجتماعی خبر داده…