اولین دختر مجازی دنیا را بشناسید

پاورتل/ ایما (imma) اولین دختر مدلینگ فضای مجازی است که ۳۰۰ هزار فالوئر در اینستاگرام دارد…