امسال هم خبری از دروغ اول آوریل گوگل نیست

پاورتل/ گوگل از جمله شرکت‌هایی است که هر ساله در روز اول آوریل دروغ‌های جذابی را…