دوربین‌های امنیتی در معرض هجوم هکرها

پاورتل/ صدها برند مختلف مانند دوربین‌های امنیتی و زنگ‌های در هوشمند متصل به اینترنت تحت تاثیر…