آثار و مزایای اقتصادی ـ اجتماعی دولت الکترونیک چیست؟

تسنیم/ بررسی های انجام شده نشان می دهد اجرای دولت الکترونیکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم…

زارع‌پور و چالش‌های دولت الکترونیک و IT | از وزیر ارتباطات جدید چه انتظاراتی داریم؟

پاورتل/ عیسی زارع‌پور گزینه‌ای است که نامش به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم…