ثروتمندترین مرد جهان رو در روی ناسا ایستاد!

کلیک/ همکاری ناسا با شرکت اسپیس ایکس در برنامه‌ی سفر به ماه باعث شکایت رسمی «جف…