ربات خودرویی به کودکان برنامه نویسی می‌آموزد

پاورتل/ ربات  خودرویی Sphero برای آموزش برنامه نویسی به کودکان هدایت می‌شود، حرکت این ربات شامل…