توسعه باتری که با رطوبت بدن‌تان شارژ می‌شود!

ایرنا/ شرکت استرالیایی استراتژیک المنتس نمونه‌های اولیه باتری خودشارژ شونده‌ای را ساخته که می‌تواند با رطوبت…