معرفی ریزترین ربات‌های جهان؛ این قسمت ربات گوش ماهی میکرو

  ربات گوش ماهی میکرو اندازه‌ای میلی متری دارد و به عنوان یک نمونه‌ اولیه‌ای برای…

معرفی ریزترین ربات‌های جهان؛ این قسمت RoboBee

  RoboBee؛ رباتی که از زیست شناسی زنبور الهام گرفته شده و به اندازه یک سکه…