امتیاز تعمیرپذیری سرفیس دوئو منتشر شد

پاورتل/ دستگاه های تاشو عموما ساخت سختی دارند. تعمیرپذیری این دستگاه حتی در تصور اولیه ما…