دستبرد هکرها به پروژه‌ای دیگر در اسمارت چین بایننس

پروتکل غیرمتمرکز بی‌اکس‌اچ (BXH) که در اسمارت چین بایننس فعالیت می‌کند، هدف حمله هکرها قرار گرفته…