با سرمایه گذاری تنها ۳ عدد بیت کوین اقامت دائم بگیرید

پاورتل/ چند روز پیش بود که خبری را در پاورتل خواندیم مبنی بر این که السالوادور…