وضعیت اینترنت جهان؛ جایگاه ایران کجاست؟

جدیدترین گزارش اسپیدتست برای ماه آگوست ۲۰۲۱ نشان می‌دهد سنگاپور سریع‌ترین و کوبا کندترین اینترنت جهان…