پیشرفت سیستم‌ تشخیص چهره در شناسایی صورت افراد دارای ماسک‌

پاورتل/ نتایج تحقیقات NIST روی ۱۵۲ الگوریتم تشخیص چهره نشان می‌دهد شناسایی صورت‌های پوشانده‌شده با ماسک‌…