آغاز به کار شبکه سیگنال رسانی زمینی از هفته آینده

پاورتل/ وزیر ارتباطات در توئیتى، از آغاز فعالیت شبکه سیگنال رسانی زمینی با همکاری صدا و…