استفاده از فناوری Deep Learning برای ترجمه سیگنال صوتی مغز به متن

مجله سخت افزار/ افرادی که به دلیل بیماری‌های مغزی (یا تصادف) دچار فلج مغزی می‌شوند در…