دیسک نوری ۷۰۰ ترابایتی ساخته شد

پاورتل/ محققان موفق شدند اطلاعاتی معادل ۲۸ هزار بلوری را در یک دیسک نوری ۱۲ سانتی…