افزایش 30 درصدی ظرفیت در انتظار شبکه موبایل

پاورتل/ معاون وزیر ارتباطات از اختصاص پروانه فرکانس جدید به دو اپراتور موبایل و افزایش ۳۰…