بازی‌بازان برخی از پرک‌های Cyberpunk 2077 را بی‌تاثیر می‌دانند

پاورتل/ عنوان Cyberpunk 2077 به همراه برخی مشکلات فنی و محتوایی، باز هم به خوبی توانسته…