شنود مکالمات مردم توسط هواوی خبرساز شد!

کلیک/ غول تکنولوژی چینی اخیرا مورد اتهام شنود مکالمات مردم هلند قرار گرفته است. گفته می‌شود…