توسعه یک قابلیت نوپا در توییتر

کلیک/ شبکه اجتماعی توییتر پس از ایجاد قابلیتی به عنوان برچسب‌گذاری توییت با اطلاعات گمراه‌کننده‌ ،…