شرکت ژاپنی صورت شما را 9 میلیون تومان می‌خرد!

پاورتل/ ‌‏یک شرکت ژاپنی به نام Kamenya Omoto به هر فرد ۳۵۰ دلار می دهد تا…