اینترنت استارلینک؛ پایانی بر فیلترینگ؟

پاورتل/ در شرایطی که دنیا به سمت جایگزین کردن اینترنت ماهواره‌ای به جای اینترنت کنونی پیش…