ماگ هوشمند ویژه ضدعفونی کردن اشیاء

پاورتل/ ماگ هوشمند ویژه ضدعفونی اشیاء موسوم به «دیسماگ» یکی از ابزار‌های کاربردی در دنیای امروز…