فعالیت طالبان در توییتر واکنش برانگیز شد

پاورتل/ توییتر به طالبان اجازه داده است اخبار تصرف افغانستان را از طریق این پلتفرم منتشر…