پوست کندن سیب با آیفون 12

پاورتل/  طی چندروز اخیر کاربران زیادی از فریم تیز سری آیفون ۱۲ شکایت داشتند و برخی‌ها…