افزایش سرعت آیفون های قدیمی با تغییر ریجن به فرانسه ممکن است؟

پاورتل/ در گذشته نه‌چندان دور، بحث‌هایی پیرامون عملکرد آیفون‌ها به‌ویژه آیفون‌های قدیمی وجود داشت چراکه اپل…