تیک‌تاک برای کاربرانش شغل پیدا می‌کند!

پاورتل/ تیک تاک می‌خواهد امکان جذب نیرو و انتشار رزومه را برای شرکت‌ها و کارجویان فراهم…