سناتورهای آمریکایی نگران از فناوری پرداخت با کف دست آمازون

پاورتل/ سه سناتور آمریکایی با ارسال نامه ای به آمازون درباره سیستم پرداخت با اسکن کف…