جزئیات قطعی مسیر فیبرنوری اینترنت بین الملل

پاورتل/ یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص قطعی روز گذشته بخشی از مسیر…