حذف بعضی از شادی‌های پس از گل در FIFA 21
۱۵ مرداد
بهشت فیفابازها
۱۲ مرداد
بازگشت به بالا