اینتل چطور در سال‌های پیش رو با قانون مور همگام‌ باقی می‌ماند؟
۰۷ شهریور
بازگشت به بالا