پک‌ های FIFA در هلند قمار شناخته می‌شوند

پاورتل/ با شناخته شدن پک‌های فیفا به‌عنوان قمار در هلند، الکترونیک آرتز اگر به نقض قوانین…